Ας το καταπολεμήσουμε μαζί


Ηλεκτρονικός σχολικός εκφοβισμός / παρενόχληση - Cyberbullying

( Πηγή δραστηριοτήτων: Πανσεληνάς Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης )

 • Πρώτα απ' όλα χωριστείτε σε πέντε ομάδες με βάση τις καρτέλες

 • Ερωτήσεις για συζήτηση:

  • Ποιες είναι οι αγαπημένες σας ασχολίες

   1. στο διαδίκτυο και

   2. στο κινητό τηλέφωνο;

  • Έχετε ακούσει ποτέ για την παρενόχληση και τον εκφοβισμό μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων;

 • Κάθε ομάδα συζητάει και συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα και δύο (2) εκπρόσωποι από κάθε ομάδα παρουσιάζουν στην ολομέλεια τον πίνακα της ομάδας τους.Όνομα ομάδας & ονόματα μαθητών

Αγαπημένες ασχολίες στο διαδίκτυο και στο κινητό τηλέφωνο

Τι είναι για εσάς ο σχολικός εκφοβισμός / παρενόχληση;

Πως κατά τη γνώμη σας μπορεί να συμβεί μέσω διαδικτύου ή κινητών τηλεφώνων;

Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει, γιατί κάποιος καταφεύγει σε τέτοιες ενέργειες;

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
_ • Παρακολουθείστε το παρακάτω βίντεο και κάθε ομάδα να σημειώσει για τον κάθε ρόλο, πως ο καθένας ξεχωριστά συμμετείχε στην παρενόχληση.


  http://www.youtube.com/watch?v=ruL1OD8fqAA


 • Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα από τους 5 ρόλους:

  1. Kim (θύτης)
  2. Καθηγήτρια
  3. Μαμά
  4. Rob (μάρτυρας)
  5. Joe (στόχος)
 • Ξαναβλέπουμε το βίντεο.

 • Η κάθε ομάδα μαθητών για τον ρόλο που ανέλαβε δημιουργεί το προφίλ του καταγράφοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματα του:

  1. ΠΡΙΝ την παρενόχληση
  2. ΚΑΤΑ τη διάρκεια της παρενόχλησης
  3. ΜΕΤΑ την παρενόχληση

Όνομα ρόλου-χαρακτήρα


.__

Πριν την παρενόχληση

Κατά τη διάρκεια της παρενόχλησης

Μετά την παρενόχληση

Σκέψεις.Συναισθήματα. • Η κάθε ομάδα αναφέρει στην ολομέλεια τις σημειώσεις της

 • Η κάθε ομάδα ετοιμάζει να υποβάλει ερωτήσεις σε κάποιον άλλο χαρακτήρα-ρόλο, οπότε η αντίστοιχη ομάδα οφείλει να απαντήσει.

 • Η κάθε ομάδα συζητά και αναφέρει στη ολομέλεια αν θα έπρεπε να πράξει διαφορετικά ο χαρακτήρας-ρόλος αλλά και για όποιον άλλο θέλει:

  1. Ο Joe;
  2. H Kim;
  3. O Rob;
  4. H Καθηγήτρια;
  5. Η Μητέρα;
  6. Ο Σύλλογος καθηγητών;
  7. Η Διευθύντρια;
  8. και ποιος άλλος;
 • Τέλος συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που σας μοιράζει ο καθηγητής σας.


Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας